USTALENIE FAKTÓW

Podróże
USTALENIE FAKTÓW
51

Views

USTALENIE FAKTÓW

Na podstawie wszystkich wymienionych wyżej źródeł można ustalić między innymi następujące, bezsporne wy­daje się fakty: Około 1000 lub 1001 r. Leif, syn Eryka Rudego, wraca­jąc z Norwegii do Grenlandii zniesiony burzą na południo- -zachód odkrył nieznany ląd, na którym wylądował i który nazwał Hellulandem (kraj kamieni, według najbardziej rozpowszechnionych wersji południowo-wschodni Labra­dor). Następnie udał się wzdłuż wschodniego wybrzeża tego lądu na południe i lądował dwukrotnie w krajach, które nazwał Markland (krajem lasów, prawdopodobnie Nowa Fundlandia) i Winland (kraj wina). Po przezimowa­niu w tym ostatnim kraju wrócił do Grenlandii.Wymienione źródła wspominają również o kilku jesz­cze wyprawach Skandynawów do Ameryki w okresie przedkolumbijskim, między innymi o największej z nich wyprawie Thorfina Karlsefni, który przebywał na tym kontynencie najdłużej (3 lata) i próbował założyć tam stałą osadę.

NAJWAŻNIEJSZY PISEMNY DOWÓD

Najważniejszym pisem­nym dowodem pod tym względem jest świadectwo kroni­karza niemieckiego z XI w., Adama z Bremy, który w swoim dziele Gęsta Hammaburgensis ecclesiae ponti- ficum, wydanym w 1076 r., wspomina o Winlandii, krainie położonej według dzisiejszych przypuszczeń na wschodnim wybrzeżu Ameryki Północnej . Następne wzmianki o Ameryce znajdujemy w dziele historyka francuskiego Ordericusa Vitalisa (1075—1145), który wymienia Winlandię obok Grenlandii, Islandii i wysp Orkady, w traktacie niemieckiego filozofa Alberta Magnusa (1193—1280) De natura locorum (rozdz. XXVII), wreszcie w licznych, a w danym wypadku najbardziej bodaj miarodajnych kronikach i dokumentach islandzkich. Wśród tych ostatnich wymienić przede wszystkim wypada dzieło historyka islandzkiego Are Frode (1067—1147) Libellus Islandorum.

Inne wpisy o podróżach, rekreacji oraz turystyce:

Review Overview
User Rating:
0/5
(41 votes)
Written by admin