SPRAWA NARODOWOŚCI

Turystyka
SPRAWA NARODOWOŚCI
38

Views

SPRAWA NARODOWOŚCI

Tym też dziwniejsze jest, że szereg autorów z XX w., a w tym również autor obszernej pracy Terrae Incognitae, R. Hennig, taką niczym nie udowodnioną formę nazwiska żeglarza przyjmuje w indeksie osób, pomijając wszystkie starsze formy utrwa­lone w ciągu wieków w starych dokumentach i źródłach.Wiąże się to ze sprawą narodowości owego żeglarza podobnie rozstrzyganą przez wymienionych ostatnio auto­rów i niektórych innych, zwłaszcza skandynawskich, zgoła tendencyjnie. Przy takiej metodzie pracy zmiana lub prze­stawienie w tekście litery wydaje się już tylko natural­nym zabiegiem. Tak na przykład autorzy skandynawscy — G. Storm, a za nim S. Larsen, deprecjonując dane wymie­nionych w przypisie 11 autorów z XVI i XVII w., nazywających żeglarza Polakiem dowodzą, że słowo „Polo­nus” jest omyłką powstałą z błędnego odczytania słowa „piloto”. Jednocześnie w tym samym miejscu Larsen twierdzi, że źródła, z których autorzy czerpali wersję o polskości Scolvusa były „mętne” (turbid).

UPAMIĘTNIONY KILKOMA NAZWAMI GEOGRAFICZNYMI

Wśród jego licznych publikacji książkowych, oprócz drobniejszych sprawozdań i prac wąsko specjalistycznych, wymienić można: Along Alaska’s Great River (dwa wyda­nia: New York 1885 i Chicago 1900), The Children of the Cold (cztery wydania: 1886, 1899, 1930, 1931), Nimrod in the North (dwa wydania: 1885, 1892), A Summer in Alaska (dwa wydania: 1891, 1893), In the Land of Cave 298 and Cliff Dwellers (1893). Za swe badania w Arktyce Schwatka otrzymał medale francuskiego i rosyjskiego towarzystwa geograficznego, został też powołany na członka wymienionych towarzystw. Ponadto powołały go na swego członka towarzystwa geo­graficzne w Berlinie, Genewie i Rzymie. Upamiętniony został także kilkoma nazwami geograficznymi na mapie Kanady i Alaski.

Inne wpisy o podróżach, rekreacji oraz turystyce:

Review Overview
User Rating:
0/5
(43 votes)
Written by admin