SIEDEM MAP WYBRZEŻA

Wakacje
SIEDEM MAP WYBRZEŻA
45

Views

SIEDEM MAP WYBRZEŻA

Jest wśród nich siedem map całego wybrzeża Nowej Anglii (północ­nych wybrzeży ujścia Rzeki Sw. Wawrzyńca, Rhode i Long Island itd.). W czasie wojny o niepodległość Stanów Zjednoczonych opowiedział się po stronie lojalistów. W wojskowej służbie topograficznej dosłużył się stopnia kapitana; w latach 1812—16 przydzielony był do oddziałów obrony terytorial­nej Nowej Fundlandii. 281Data i miejsce urodzenia Błaszkowicza nie są znane; zmarł 4 VIII 1823 r. w Anglii w wieku lat 71, a więc prawdopodobnie urodził się w 1752 r.Na temat Błaszkowicza najwięcej pisał M. Haiman, między innymi w Polskim Słowniku Biograficznym. Z za­granicznych autorów przygotowywał o nim pracę historyk kanadyjski J. C. Webster (1863—1950), ale prawdopo­dobnie nie zdążył jej ogłosić.

Inne wpisy o podróżach, rekreacji oraz turystyce:

Review Overview
User Rating:
0/5
(42 votes)
Written by admin