PODRÓŻE HOŁYŃSKIEGO PO KALIFORNII

Energy sport Szczecin
PODRÓŻE HOŁYŃSKIEGO PO KALIFORNII
62

Views

PODRÓŻE HOŁYŃSKIEGO PO KALIFORNII

Po odwiedzeniu krajów Lewantu w la­tach 1836—37 (Egipt, Palestyna), Hołyński zamieszkał początkowo we Francji i Hiszpanii, a następnie wyjechał do Ameryki. Ten okres życia Hołyńskiego jest mało znany, chociaż trwać musiał co najmniej ok. 10 lat. Jak wynika ze wzmianki w książce ówczesnego podróżnika polskiego po Teksasie A. Bakanowskiego, w 1845 r. nad rzeką Cibolo w tym stanie, według relacji zasłyszanych, prze­bywał jakiś polski podróżnik „Ołyński”. Niewątpliwie był to Hołyński, tym bardziej że według innych źródeł Hołyń­ski już od 1844 r., a więc jeszcze przed Wierzbickim po­dróżował jako mierniczy po Kalifornii i po obszarach leżących na zachód od Missisipi. Hołyński kreślił też mapy odwiedzanych regionów, jak tego dowodzi wydana przez niego w 1854 r. mapa Kalifornii, przechowywana obecnie w muzeum w Sacramento.

KONTYNUACJA BADAŃ GEOLOGICZNYCH

Wróciwszy do Nowego Jorku Polak udał się z kolei w górę rzeki Hudson do Albany, po czym skierował się na zachód do wodospadu Niagara, w okolicy którego prze­kroczył granicę Kanady. Według jego własnego itinera- rium, przesłanego w liście do kraju oraz późniejszych prac Strzelecki zwiedził w Kanadzie prowincje Ontario i Que- bec, w tym ich najważniejsze miasta Quebec, Montreal, Toronto. Kontynuował też tutaj swoje badania geolo­giczne, w toku których odkrył w nie ustalonych dotąd miejscach duże pokłady rudy miedzi . W tym też okresie przebywał przez pewien czas wśród Indian Huronów, dzięki czemu wzbogacił swoje obserwacje etnograficzne, wykorzystane później między innymi przy formułowaniu jego znanej tezy fizjologicznej, zwanej niekiedy „prawem Strzeleckiego”.

Inne wpisy o podróżach, rekreacji oraz turystyce:

Review Overview
User Rating:
0/5
(44 votes)
Written by admin