PIĘKNE OPISY PODRÓŻY

Podróże
PIĘKNE OPISY PODRÓŻY
54

Views

PIĘKNE OPISY PODRÓŻY

W ręko­pisie zostawił piękne opisy tych podróży, kreślone pod wyraźnym wpływem Rousseau oraz pisarzy i działaczy epoki Wielkiej Rewolucji Francuskiej. Tak na przykład położenie Murzynów na Martynice uważa za znośniejsze od położenia chłopów polskich. Niestety, część tylko tych rękopisów ocalała i znajduje się w Bibliotece Jagielloń­skiej (Lettres ecrites en formę de joumal a une amie a Paris pendant le voyage a la Martiniąue en). Rękopis Voyage dans l’Amerique Septentrionale, tym cenniejszy, że był to jeżeli nie pierwszy to jeden z pierw­szych opisów polskich Stanów Zjednoczonych, znajdował się przed wojną w Bibliotece Szczorsowskiej, obecny los jego jest niewiadomy.

Inne wpisy o podróżach, rekreacji oraz turystyce:

Review Overview
User Rating:
0/5
(48 votes)
Written by admin