Obiekt architektoniczny

Blog
3

Views

Każdy obiekt architektoniczny, musi posiadać odpowiedni opis. Wszystkie elementy, które zostały zbudowane, muszą być w odpowiednim miejscu. Przykładem może być mało znany ołtarz św. Józefa w Kościele świętej Anny. Ołtarz skierowany jest prostopadle do nawy głównej, na którą otwiera się prostokątnie, natomiast na pozostałe kaplice, otwiera się poprzez półkolistą arkadę. Surowce, których użyto do jego realizacji, to stiuki i marmoryzacja. Elementem nośnym jest podest, mający za zadanie podtrzymanie rzeźb. Elementami dźwiganymi jest obraz, a także stiukowe dekoracje. Całość opiera się na podeście, z którego część centralna, skierowana jest prostopadle do nawy, natomiast części boczne są ustawione pod kątem około 25 stopni do części głównej i są nieco wyższe. Ponadto owy cokół, ustawiony jest na stiukowym klęczniku, a najbardziej wyróżnia się mensa i znajdująca się na niej dekoracja marmoryzowana na podstawie motywów roślinnych, złożona z ciemnoniebieskiego, zielonego i czerwonego koloru. Zarówno część środkowa, jak i boczne posiadają listwę dekoracyjną w dolnej partii, a także gzyms w górnej części.

Inne wpisy o podróżach, rekreacji oraz turystyce:

Review Overview
User Rating:
0/5
(3 votes)
Written by admin